Našim strankam nudimo tudi 3D optične meritve s katerimi se lahko prepričajo v kvaliteto samega odreza. Po želji naročnika izvedemo meritev in izdelamo protokol razrezanega kosa.

Z optičnimi merilnimi sistemi proizvajalca GOM lahko nadzorujemo oblike in dimenzije celotnih predmetov ali njihovih posameznih delov. Merjeni volumen se lahko prilagodi v razponu nekaj milimetrov do nekaj metrov. Natančnost meritve lahko sega vse do 0,005 mm (5µm) odvisno od velikosti opazovanega predmeta. Sistem omogoča:

 • nadzor dimenzij in oblik
 • primerjava izdelka s CAD modelom
 • analiza odstopanj dveh predmetov (npr. kopije in originala)
 • optimizacija s postopnim preverjanjem oblike ter uvajanjem potrebnih korekcij

1. Meritev

 • Naziv komada: Rešeto
 • Debelina: 3 mm
 • Vrsta materiala: St 37  S235 JRG2
 • Rezalni plin: kisik
 • Zunanje dimenzije komada: 293 x 293 mm
 • Število vidnih točk: 129.551
 • Število posnetih točk: 76.787
 • Število trikotnikov: 143.460

Slika: Analiza komada Rešeto z optičnimi meritvami

2. Meritev

 • Naziv komada: Zapiralna ročica
 • Debelina: 10 mm
 • Vrsta materiala: St 37  S235 JRG2
 • Rezalni plin: kisik
 • Zunanje dimenzije komada: 104 x 116 mm
 • Število vidnih točk: 56.522
 • Število posnetih točk: 25.540
 • Število trikotnikov: 54.349

Slika: Analiza komada Zapiralna ročica z optičnimi meritvami

Spodnji sliki nam prikazujeta prečni prerez komada, ter odstopanja v z-ravnini. Prikazana je meritev pravokotnosti reza v z- ravnini.

Slika: Analiza pravokotnosti reza komada Zapiralna ročica